Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA, LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG, HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA,

LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG,

HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG

QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Còn có một sự việc đáng chúng ta quan tâm, báo Quyền Uy nói, năm nay toàn cầu người bị nạn đói kéo dài con số vượt qua mười ức. Cư dân trên Địa Cầu là sáu mươi ức, mười ức là một phần sáu dân số, ngay trong sáu người có một người không có cơm ăn. Nguy cơ lương thực, nguy cơ nguồn nước, đây là sự việc mọi người đều rất là quan tâm.

Còn có một sự việc đáng sợ, đại khái hiện tại rất nhiều người đều biết loại dịch cúm mới. Những tin tức này là thật, không phải là giả.

Có phương pháp gì cứu hay không?

Có phương pháp, thế nhưng thông thường người ta không tin tưởng, thông thường người ta tin tưởng khoa học, khoa học đối với những tai nạn này bó tay hết cách.

Hiện tại nghiêm trọng nhất chính là nhiệt độ của Địa Cầu không ngừng nâng cao, sự việc này rất là đáng sợ, nhiệt độ lên cao thì khí hậu cả thảy Địa Cầu sẽ thay đổi.

Thí dụ năm nay là noãn đông, đồng tu đông bắc nói với tôi, họ trồng tiểu mạch cần phải có khí hậu lạnh giá mới có thể sanh trưởng, khí hậu ấm đi, thu hoạch tiểu mạch chỉ có phân nửa, họ nói với tôi có thể mất đi 60%, thí dụ nói một mẫu đất, ở vào năm trước khí hậu bình thường nó có thể sanh trưởng, thí dụ nói có một trăm tấn lúa mạch, năm nay chỉ có thể thu được bốn mươi tấn, bạn thấy hụt giảm bao nhiêu?

Cứ như vậy thì sản lượng lương thực giảm đi rất lớn. Xã hội chúng ta cần phải lo đến vấn đề lương thực. Nhiệt độ nâng cao sẽ tạo thành vấn đề lớn về nguồn nước, băng của Nam Bắc Cực tan ra, nước biển dâng cao, thành phố duyên hải đều sẽ chìm trong nước biển.

Hiện tại mọi người đều biết, gấu bắc cực cần phải sống trong khí hậu băng tuyết thì chúng mới có thể tồn tại, sau khi nước biển ấm lên băng liền tan ra, thì chúng không cách gì tồn tại, cho nên hiện tại các nhà khoa học nói với chúng ta, gấu bắc cực có thể bị tuyệt chủng, chim cánh cụt cũng không thể tồn tại.

Đại tai nạn! Sau nguy cơ của Kim Dung có nguy cơ lương thực, có nguy cơ nguồn nước, có nguy cơ năng lượng, việc này thật phiền phức.

Hiện tại còn có một tổ chức vệ sinh Thế Giới nói với chúng ta dịch cúm mới, nửa năm đầu sắp qua rồi, hiện tại là tháng năm, loại bệnh này truyền thanh loan tin rất mau, chúng ta không cảm thấy có sự uy hiếp nào, thế nhưng tổ chức vệ sinh Thế Giới nhắc nhở chúng ta là cuối năm này, vào đầu năm tới sẽ rất ác liệt, dự tính mức độ cảm nhiễm là ngay trong ba người sẽ có một người bị cảm nhiễm, toàn Thế Giới sáu mươi ức người, một phần ba là hai mươi ức.

Đây không phải là chuyện đùa, loại bệnh độc này rất hung, hiện tại tổ chức vệ sinh đang quán sát chặt chẽ, sợ cái gì?

Sợ nó khi kết hợp với loại bệnh độc khác sẽ biến thành nặng hơn, biến thành nặng thì càng đáng sợ hơn, không có vacxin để điều trị, họ muốn chúng ta cẩn thận đề phòng.

Đây cũng là nói qua mấy câu mà thôi, làm cách nào để đề phòng?

Người học Phật chúng ta biết, tâm thanh tịnh quan trọng. Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, ngay trong mấy mươi năm, chúng ta cũng thường hay nhắc nhở mọi người, tâm thanh tịnh chính là cách thức chân thật để tránh bệnh độc.

Bạn tâm thanh tịnh thì thân thể bạn tự nhiên có kháng thể tránh ôn dịch, tâm thanh tịnh, tâm từ bi có thể giải độc, cho dù bạn bị truyền nhiễm cũng không có quan hệ gì, tâm địa của bạn từ bi thanh tịnh, truyền nhiễm hai ba ngày thì không hề gì, tự nhiên liền hóa giải.

Việc này người phải tin tưởng mới được, họ không tin tưởng thì không còn cách nào. Cho nên chúng ta xem thấy nhiều tai nạn đến như vậy, chúng ta học những Phật Pháp này nếu có thể ứng dụng ngay trong đời sống, có thể giúp chúng ta hóa giải những tai nạn này, đây là thật, không phải là giả.

Chỗ này có một số báo cáo, lần đầu luận đàm văn hoá khang kiện Trung Quốc kết thúc viên mãn, được hoan nghênh nhiệt liệt, đây là ngày mười bảy tháng bốn ở Trùng Khánh Tứ Xuyên, lấy văn hoá Trung Hoa cùng sức khỏe thân tâm làm chủ đề, mở cái luận đàm này. Trong đây nói văn hoá truyền thống Trung Quốc có rất nhiều sự trợ giúp đối với xã hội hiện tại có nhiều tai nạn như vầy.

Có một số tai nạn như mấy năm trước, những tin tức này truyền đến, chúng ta phát khởi Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc, đề xướng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, đến khắp nơi làm.

Tôi ở Trung Quốc Đại Lục cũng phát khởi, vốn dĩ chúng ta chỉ muốn làm bốn mươi chín ngày, bảy lần bảy bốn mươi chín, có người nói với tôi là bốn mươi chín ngày không đủ, tôi hỏi vì sao vậy?

Họ nói tai nạn quá nghiêm trọng, thời gian quá dài.

Tôi hỏi thời gian bao lâu?

Chí ít ba năm.

Vấn đề này nghiêm trọng vậy thì phải làm sao?

Hy vọng Pháp Sư đề xướng làm một trăm thất.

Vốn dĩ chúng ta làm bảy lần bảy, họ muốn làm một trăm cái thất, một trăm thất là bảy trăm ngày, tôi liền thương lượng Phương Trượng Hòa Thượng của Chùa, như vậy có được không?

Việc này từ trước chưa từng làm qua, từ trước đến giờ Pháp Hội chưa từng làm qua bảy trăm ngày, chỉ bốn mươi chín ngày, nhiều nhất là một trăm ngày thì nhiều lắm rồi, lần này làm bảy trăm ngày. Những chúng Xuất Gia trong Chùa đều hưởng ứng. Tôi nói vậy thì tốt, đây là việc tốt, đây không phải là việc xấu, liền phát khởi bảy trăm ngày.

Hiện tại Pháp Sư Ngộ Đạo đang làm chủ sám, đã làm sắp gần phân nửa rồi. Bảy trăm ngày phải làm hai năm, cũng có rất nhiều nơi hưởng ứng, ngay đến nước ngoài cũng có, thế nhưng phải nên biết, đây là trị ngọn, không phải là trị gốc.

Trị ngọn là gì vậy?

Có thể làm cho tai nạn này chậm lại một chút, giảm nhẹ một chút hoặc là đẩy lùi về sau một chút, nhưng vấn đề không thể giải quyết.

Làm thế nào mới có thể trị gốc?

Trị gốc chính là lòng người hướng thiện, đoạn ác tu thiện, đó mới gọi là trị gốc, những tai nạn này chân thật liền hóa giải, liền không còn. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, người khác không tin thì chúng ta không nên nói qua những vấn đề này.

Trước tiên độ chính mình, chúng ta chính mình chân thật hiểu rõ đạo lý này, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện làm từ ngay chính mình, tai nạn của chính chúng ta liền hóa giải. Tai nạn của chính chúng ta liền hóa giải rồi thì chúng ta có thể giúp người khác, liền ảnh hưởng người khác.

Tu hành, tu thiện nhất định phải làm từ chính mình, phải làm từ ngay nhà mình, ta làm tốt rồi, ta ảnh hưởng người cả nhà, người cả nhà mà không ảnh hưởng được thì ta làm chưa được tốt. Lão Tổ Tông của chúng ta dạy bảo chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ, ta làm chưa được tốt, ta không thể ảnh hưởng người cả nhà ta, ta phải tiếp tục chăm chỉ nỗ lực.

Ở Trung Quốc dùng chính mình ảnh hưởng người cả nhà, tấm gương tốt nhất, biểu mẫu thành công nhất là Nghiêu Vương, Đại Thuấn của thời xưa. Mẫu Thân Đại Thuấn chết, Phụ Thân cưới một mẹ kế, cũng sanh ra em trai. Người Kế Mẫu này rất chán ghét ông, mỗi giờ mỗi phút đều muốn nghĩ cách hại chết ông.

Ông không hề nghĩ đến kế mẫu của ông có cái dã tâm độc ác đến như vậy, ông chỉ nghĩ đến chính mình làm con cái vẫn chưa làm được tốt, ông chỉ nghĩ đến việc này, cho nên chỉ ba năm làm cho kế mẫu cảm động, phụ thân của ông cũng cảm động. Gia hòa vạn sự hưng, cả nhà hòa thuận liền cảm động xóm làng chung quanh.

Quốc Vương lúc đó là Nghiêu Vương, việc này truyền đến tai của Nghiêu Vương, có một người tốt đến như vậy, rốt cuộc là thật hay là giả?

Nghiêu Vương có đến chín người con, để cho con của ông làm bạn với Thuấn, quán sát hành trì bên ngoài của ông.

Vua Nghiêu có hai người con gái gả cho ông, xem ông bên trong có phải thật có loại tâm hạnh chân thành này hay không?

Về sau con cái của Nghiêu Vương báo cáo với ông, đây là một người tốt chân thật, trong ngoài như nhau, lời nói việc làm như nhau. Việc này thật hiếm có, cho nên Nghiêu Vương liền mời ông ra giúp Vua trị vì Quốc Gia, đến sau cùng đem ngôi vị giao cho ông.

Việc này nói rõ cái gì?

Tất cả đều phải làm từ ngay chính mình thì bạn mới có thể làm được thành công. Tôi tin tưởng việc này, trên mạng cũng rất nhiều, các vị thường hay tiếp xúc, xem thấy nhiều hơn tôi, hiểu được sâu sắc hơn tôi.

Hiện tại vấn đề này làm sao hóa giải?

Ở ngay chỗ này Phật dạy chúng ta, chúng ta làm thế nào ở ngay trong giai đoạn nhân gian hiện tiền này làm cho tư tưởng, kiến giải, ngôn hạnh của chúng ta đều có thể tương ưng được với tánh đức, đây mới là chân thật Phật dạy.

 

Chúng ta học được rồi, khẳng định mỗi giờ mỗi phút nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì an vui ngay trong đó, đó chân thật là học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ, chân thật an vui. Cái vui của Nhan Hồi người biết được không nhiều, an vui của Thích Ca Mâu Ni Phật người biết được càng ít hơn.

Cả đời Thế Tôn Giáo hóa chúng sanh an vui không biết mệt, không hề mệt mỏi, không luận bất cứ lúc nào bạn đi tìm Ngài, Ngài đều tiếp kiến, quyết định không hề cố ý tránh mặt, đây là vì cái gì?

Đây là chân thật yêu thương người, anh đến tìm tôi, tôi làm gì mà không giúp đỡ anh chứ. Phật chỉ có một tâm nguyện, cũng giống như Cha Mẹ đối với con cái vậy, mong con thành người, Phật hy vọng tất cả chúng sanh đều sớm ngày thành Phật, đều quay về tự tánh, ở cái thế gian này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là làm ra tấm gương tốt nhất cho xã hội. Giới Luật chính là tấm gương tốt nhất.

Những năm gần đây chúng ta đề xướng Đệ Tử Quy chính là tấm gương tốt nhất, thế nhưng chúng ta biết chúng sanh phiền não tập khí sâu nặng, học tốt vẫn xem là không khó, giữ gìn được cái tốt đó thì không phải dễ.

***