Thuaàn tònh thuaàn thieän
Phöôùc hueä song tu

hoathuongtinhkhong.vn

HIỂU RÕ RỒI CHÚNG TA SẼ ĐI ĐÚNG HƯỚNG, CẢNH GIỚI NÀY TỐT QUÁ

HIỂU RÕ RỒI CHÚNG TA

SẼ ĐI ĐÚNG HƯỚNG,

CẢNH GIỚI NÀY TỐT QUÁ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta hiểu ra rằng, nếu chúng ta đạt đến cảnh giới này, không khởi tâm, không động niệm, năng lực của chúng ta, biểu diễn của chúng ta sẽ giống như Phật Thích Ca Mâu Ni.

Được đại tự tại, cứu cánh viên mãn, trí tuệ viên mãn, đức hạnh viên mãn, năng lực viên mãn, phúc báo viên mãn, không có gì là không viên mãn cả. Đây là lý do vì sao những người giác ngộ luôn muốn đạt đến cảnh giới này, giờ thì chúng ta đã hiểu.

Học Phật, vì sao phải thành Phật?

Thành Phật có ích lợi gì?

Tất cả đều phải hiểu rõ, làm rõ. Hiểu rõ rồi chúng ta sẽ đi đúng hướng, cảnh giới này tốt quá. Vì vậy học Phật, đầu tiên quý vị phải hiểu, chân tướng sự thật là bất sanh bất diệt, nó là tướng tương tợ tương tục, thân này nói thật nó cũng không có sanh diệt, vĩnh viễn không có sanh diệt.

Vật chất không sanh diệt, tinh thần cũng không sanh diệt. Ba loại hiện tượng mà chúng ta nói, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, ba hiện tượng này đều không có sanh diệt.

Chân tướng của ba hiện tượng này phi hữu phi không, bất sanh bất diệt, đây mới là thật, đây không phải là giả. Vì vậy chúng ta đã nhìn nhầm tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Thật sự nhìn rõ, quý vị đã buông bỏ rồi, vì sao?

Quý vị có thể sử dụng, quý vị đừng bao giờ có ý nghĩ chiếm hữu, tuyệt đối đừng có ý nghĩ khống chế, tuyệt đối đừng có ý niệm để tác động nó, vì sao?

Toàn là vọng tưởng, những thứ đó gọi là tạo nghiệp.

Tạo nghiệp có quả báo, quả báo sẽ là gì?

Hiện tượng vật chất thay đổi theo ý nghĩ của quý vị, ý nghĩ thiện thì nó sẽ biến thành thiện, ý nghĩ bất thiện thì biến thành bất thiện, vì vậy môi trường bên ngoài tốt hay xấu, lành hay dữ, hoàn toàn là do ý nghĩ của bản thân, đây gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là đạo lý này.

Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị có còn sợ những thiên tai trên trái đất này nữa không?

Không sợ.

Vì sao không sợ?

Chúng ta biết nguyên nhân của nó, suy nghĩ chân thành, suy nghĩ lương thiện, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp những thiên tai này.

Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, trong biệt nghiệp cũng có cộng nghiệp, nói cho cùng là biệt nghiệp nghĩ là tự mình làm chủ, vì vậy có thể hóa giải thiên tai trên Trái Đất này, không khó, chắc chắn phải hiểu được những đạo lý này, phải thẩm thấu đạo lý này.

Những người ngu muội không hiểu được nghĩa của Kinh Văn, họ không hiểu, nghe cũng không hiểu, thì đọc càng khỏi phải nói nữa. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày của họ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều mang tính mâu thuẫn. Mâu thuẫn này, câu dưới đây có thể giải thích được, luôn xung đột.

Vì sao xung đột?

Họ không dứt tham sân si mạn nghi, họ ngu muội, ngạo mạn, luôn cho mình là đúng, không nghe lời người khác. Họ không nghe người khác, người ta cũng không nghe họ, xung đột sẽ xảy ra.

Vì vậy Thánh Hiền đã truyền lại những Kinh Pháp, Kinh Giáo, phương pháp này, không thể tin tưởng, họ không thể tin tưởng, họ không thể tiếp thu. Thế là không biết suy nghĩ, có nhiều ham muốn.

Có nhiều ham muốn, nói như bây giờ là thả lỏng dục vọng, không có bất cứ băn khoăn gì, chỉ có ham muốn, chỉ vì ham muốn. Điều này gây náo loạn trong xã hội, tạo ra những thiên tai trên trái đất.

Hội Sớ viết: Bất cố hậu thế, đản cầu hiện lạc, cố vân các dục khoái ý. Họ không biết đến tương lai, không có khả năng vượt qua lục đạo luân hồi. Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, không nói rằng chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, có ý niệm này đều có quả báo, đáng sợ biết bao.

Có những ý niệm này, cộng thêm những hành vi này nữa, sẽ phải xuống địa ngục gánh tội. Có ý nghĩ không hành động, hành động mà không ý nghĩ, tội báo này còn nhẹ.

Có hành động, đã giết người, ngộ sát, không có ý giết người, về mặt pháp luật cũng không bị xử tử hình, nhiều nhất chỉ bị xử tù chung thân. Nếu cố ý phạm tội giết người, phải xuống địa ngục. Sát đạo dâm vọng tửu, ngũ ác, đây là năm đại ác, con người đều thích làm.

Điều này đoạn sau có nói, tồn tâm sân nhuế, tham tài háo sắc, vô hữu hưu chỉ. Cố vân ai tai khả thương. Đây là cảm thán của Phật Bồ Tát, nhìn thấy quý vị đang tạo ác nghiệp, quý vị không có cách nào tránh khỏi ác báo.

Ba đường ác từ đâu mà có?

Từ ý niệm và hành vi bất thiện của chúng ta biến hiện ra, không phải con người tạo. Điều này thì từ khi tôi mới bắt đầu học Phật, lúc đó tôi hai mươi sáu tuổi, cư sĩ Chu Kính Vũ đã bảo tôi. Ông Chu lúc đó hơn sáu mươi tuổi, ông ấy hơn tôi ba mươi chín tuổi, như cha ông.

Bố vợ của ông là Chương Thái Viêm Tiên Sinh, là người nổi tiếng thời đầu Dân Quốc, nhà đại học vấn, nhắc đến ông không ai chẳng biết, Chương Thái Viêm Tiên Sinh. Ông ấy bảo tôi, nhạc phụ của ông ấy đã từng làm Phán Quan của Đông Nhạc Đại Đế, Thái Sơn Đông Nhạc Đại Đế, làm một tháng.

Có thể là phán quan không thể trông coi công việc, ông ấy làm thay, làm thay một tháng. Ban ngày phải đi làm, ban đêm lại phải đi làm, rất vất vả. Vào ban đêm, hình như Đông Nhạc Đại Đế quản lý sáu tỉnh, là Quỷ Vương quyền uy, ông đem những chuyện này, có lúc cũng kể với bạn bè, buổi tối nhìn thấy những sự việc rất kỳ quái đó.

Có lần ông nghĩ đến, cột đồng ở dưới địa ngục, hình phạt này rất tàn nhẫn, không có chút nhân đạo nào, nghĩa là sau khi đốt nóng cột đồng rồi, để người phạm tội ôm vào, đây là những người phạm tội dâm dục.

Ông kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế, có thể bỏ hình phạt này hay không?

Đông Nhạc Đại Đế liền cử hai tiểu quỷ dẫn ông đến hiện trường để xem, Ngài nói ông cứ đi xem trước đã, quay lại nói chuyện sau. Ông ấy đi xem, tiểu quỷ dẫn ông đi bảo với ông là đã đến nơi rồi, ông không thấy gì, lúc này ông bỗng nhiên đại ngộ.

Ông là đệ tử của Phật, là Phật Tử thuần thành, ông biết được gì?

Nghiệp lực tạo ra, không có nghiệp lực này sẽ không nhìn thấy gì cả, ông ấy đã hiểu rồi. Vì vậy, địa ngục không phải là Diêm Vương, Quỷ Vương tạo ra, không phải vậy, không liên quan gì đến bọn họ.

Không có người thiết kế, không ai tạo ra, cũng giống như nằm mơ vậy, khi quý vị gặp ác mộng, cơn ác mộng đó có ai tạo ra cho quý vị không?

Có ai xây dựng cho quý vị không?

Không có. Vì vậy cảnh giới địa ngục có là như vậy, do ác nghiệp tạo ra. Do đó chúng ta cũng hiểu được Thiên Đường, Thiên Đường không có ai thiết kế, cũng là tự nhiên biến hiện ra, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc cũng giống như vậy.

Trong bộ Kinh này bảo với chúng ta, Thế Giới Tây Phương Cực Lạc từ đâu mà có?

Chúng ta phải cảm tạ Phật A Di Đà, bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà, năm kiếp tu hành, do công đức bổn nguyện của Ngài tạo ra. Chúng ta biết địa ngục được biến hiện ra, Thiên Đường là biến hiện ra, đặc biệt là Không Cư Thiên, như Dạ Ma, Đậu Suất, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, nhất là hai tầng trên cùng, rất rõ ràng, đều là thiện nghiệp, thượng phẩm thiện nghiệp biến hiện ra.

Vì vậy chúng ta không được xem nhẹ câu nói của Đức Phật, tất cả pháp tùng tâm tưởng sanh, quý vị nghĩ gì sẽ hiện cái đó, muốn cái gì sẽ biến thành cái đó. Đáng tiếc là con người ở thế gian này ngu muội, đi trong bóng tối, luôn có tham sân si mạn nghi, khởi niệm tham tài háo sắc, tạo ra ác nghiệp vô lượng vô biên, gọi là ô hô thương thay.

***